Stukje geschiedenis uit augustus – september 1973 uit tips van tip voor bakkers

 

Te Maldegem aan de Vakebuurtstraat openden de heer en mevrouw Baert hun nieuwe zelfbedienings- zaak. Maldegem blijft sterk evolueren. Weer werden er tijdens de jongste periode twee nieuwe zelfbedieningszaken geopend. Eén ervan, de vroegere bakkerij Baert, gelegen aan één der zeer lange uitlopers van de gemeente, de Vakebuurt-straat, is nu reeds maanden in uitbating. Aan de vroegere bakkerij werd zowat acht jaar geleden een bedieningswinkel toegevoegd zodat toen reeds op +/- 40m² kon gewinkeld worden.
De uitbating leverde bevredigende resultaten op
en gedurende jaren liep alles goed.

     
Zowat 3 à 4 jaar geleden echter waren zowel de heer als mevr. Baert het erover eens dat er iets moest onder-nomen worden.
 Tevens hadden ze bestatigd dat het juist de klanten waren van de firma De Meyere die de toon aangaven en gezien het Tip-programma, ver boven de concurrentie uitstaken.
 
     
  Er werd niet lang geaarzeld : de bedrijfsadviseur, de heer Ryckaert, werd ontboden en tamelijk vlug liep het op een akkoord uit. Meteen waren de resultaten merkbaar, folders en ander publiciteits-materiaal deden de omzet merkelijk stijgen.
 
 Zoals het goede uitbaters betaamt, bleven ook de echtgenoten Baert niet op hun lauweren rusten. In de loop van 1972 mocht de heer Ryckaert reeds een ontwerp maken voor een nieuwe zelfbediening.
 
 Vandaag kan het geheel bewonderd worden, de rodageperiode ligt al achter de rug.
 De zaak wordt op perfecte wijze gevoerd, er is sfeer en gezelligheid en aan reclame-aanbiedingen ontbreekt het niet.
 
 We zagen er dames, tot de derde leeftijdsgroep behorend, spontaan hun boodschappentas bij het binnenkomen naast de check-out plaatsen en er werd prompt met kar of mand gewinkeld. Nu ja, op 140 m² verkoopoppervlakte wordt het ook al prettig rond te slenteren. Juist door die oppervlakte, in samenwerking met de publicitaire media en de vakbekwaamheid van de uitbaters werden ook hier weer mooie resultaten geboekt.
 
 Mijnheer en mevr. Baert,
wij wensen U van harte proficiat!
Naar boven